Jardin de Cactus

Lilly Therese's picture
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

I Guatiza ligger en flott Kaktus park. Mitt i store plantasjer med fikenkaktus. Fikenkaktusen er vertplante for cochenillelusen som blir fragestoffet rød.
Kaktur parken er utformet av den kjente kunstneren Cesar Manrique.
Dette er en flott park, som er laget i lava aske og er en stor amfi sene kakuser oppover i hyller. Her er over 1000 kaktus arter.
Det var så flott med alle blomstene, lava stener, vannliljer og kafe.
Kaktuser er flott.

Javascript is required to view this map.

Author

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options