Peer Gynt

Trond Strøm Lie's picture
No votes yet

Åse: Peer du Lyver! Peer Gynt: Nei jeg gjør ei! Åse: nå så bann på at det er sant! Peer Gynt: hvorfor banne? Åse: Tvi; du tør ei! Allt i hop er tøv og tannt! Peer Gynt: det er sannt hvert evig ord! Åse: og du skjems ei for din mor? Først så renner du til fjelds månedsvis i travle onnen for å veide ren på fonnen, kommer hjem med reven pels, uten børse, uten vilt; og til slutt med åpne øyne mener du å få meg bilt inn de verste skrytterløgner! Nå, hvor traff du så denne bukken? Peer Gynt; Vest ved Gjendin.

This is the start of Ibsen's Peer Gynt. I was fortunate enough to get hold of a ticket for the Peer Gynt play at Gålå in Guldbrandsdalen this year, and what a play it is. The magical music composed by Grieg fits perfect in the outdoor theatre. Surrounded by the mountains in Gulbrandsdalen, Gålå lake in the background, The fresh mountain air and the skies as the theatre roof. All the dialogues are in Norwegian but they stick to the original manuscript so if you read up on Peer Gynt you know what they are talking about, and the music, especially when Silvia Moi sings Solveigs song makes it worth both your time and your money. If you have a slight interest in Ibsen , Grieg or Norwegian culture this is a play you can not miss.

The main characters this year was: Peer Gynt – Denis Storøy, Mother Åse - Ellen Horn, Solveig - Silvia Moi, the green-clad woman - Mari Maurstad , Anitra – Pia Tjelta , the button moulder - Stein Grønli, Dovregubben – Rune Reksten

Norsk av fødsel verdenborger av gemytt - Peer Gynt

Tickets for the 2010 season

Tickets for the 2010 season is out now, they can be bought here www.peergynt.no/stemnet/